Tel: 044 – 26211621, 044 – 26212421 | Fax: 044 – 26211621 | ccrschennai(at)gmail(dot)com

एससीआरयू, नई दिल्ली

संख्या नाम पदनाम
1 डॉ. आर. मनिक्कवासगम अनुसन्धान अधिकारी(सिद्ध)
2 डॉ. एस. शरवणन अनुसन्धान अधिकारी(सिद्ध)
3 डॉ. बी. अकिला अनुसन्धान अधिकारी(वनस्पति विज्ञान)
4 कुमारी. सी. सत्या सिद्ध फार्मसिस्ट
5 श्री. आर. रामकृष्णन सिद्ध फार्मसिस्ट
6 श्री. अनिल कुमार शर्मा ड्रेसर
7 श्री. अक्षय तिवारी प्रयोगशाला परिचर