सिद्ध केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
अण्णा सरकारी अस्पताल परिसर,  अरुम्बाक्कम
चेन्नई - 600106
फोन: 044 - 26211621, 044 - 26212421 
फैक्स: 044 - 26211621
ई मेल:
Chennai
केंद्रीय सिद्ध अनुसन्धान परिषद्
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
अण्णा सरकारी अस्पताल परिसर, अरुम्बाक्कम, चेन्नई - 600106
© CCRS - 2014-2018